Colo 1U

Starting from
4,950,000 VNĐ/qa
 • Không gian máy chủ 1U
 • Công suất nguồn 450W
 • Port mạng 1Gbps
 • Network Network Speed 100Mbps trong nước / 3 Mbps quốc tế
 • IPv4 2
 • Firewall Include Anti DDoS Basic
 • Giá tháng 1.650.000 VNĐ
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng

Colo 2U

Starting from
5,580,000 VNĐ/qa
 • Không gian máy chủ 2U
 • Công suất nguồn 450W
 • Port mạng 1Gbps
 • Network Network Speed 100Mbps trong nước / 3 Mbps quốc tế
 • IPv4 2
 • Firewall Include Anti DDoS Basic
 • Giá tháng 1.850.000 VNĐ
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng